Izglītība

Izglītības programmas

Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programma. Kods 11011111.

 

Pagarinātās dienas grupa

Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņi : kustību teātris, tautas dejas, līnijdejas, koris, vizuālā māksla, sporta spēles, eko pulciņš.