EKO skola

Rīgas Ziepniekkalna sākumskola jau 8 gadu pēc kārtas saņem apbalvojumu – starptautisku Ekoskolas simbolu - Zaļo karogu, kas apliecina īpašus panākumus ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanai skolā un tās apkārtnē. Kopš 2003. gada skola īsteno Ekoprogrammu, tas nozīmē, ka primārais ir zaļā domāšana katru dienu:

  • Ēdināšanā – skola sadarbojas ar ekoloģiskām zemnieku saimniecībām, kas mācību iestādei piegādā ekoloģiskus produktus;
  • Atkritumu šķirošana – skolēni izgatavojuši īpašas atkritumu urnas un tās piepildītas tiek nestas uz Ekotelpu lielajos šķirošanas konteineros.
  • Mācamies pazīt telpaugus – gan skolas koridoros, gan klasēs ir daudz telpaugu, kurus skolēni izzina, marķē un dalās pieredzē ar citām klasēm.
  • Mācību procesā – Eko stunda. Daudzveidīgi mācību materiāli un darbības formas.
  • Jebkura mācību stunda mežā – skolotāja sekmīgi vada stundu netālu esošajā mežā, tādejādi pierādot, ka zaļais mežs var būt kā dzīva uzskate mācību priekšmeta izzināšanā.
  • Skolēnu atpūtas brīži svaigā gaisā – visu mācību gadu skolēni tiek mudināti brīvo laiku starp mācību stundām pavadīt svaigā gaisā, tādejādi uzņemot enerģijas impulsu nākamai mācību stundai. Skolēni to arī dara ikdienā, izņemot nelabvēlīgos laika apstākļos, kad tiek piedāvāta alternatīva – Ekospēles.
  • Sporta stundas āra apstākļos – visu mācību gadu sporta skolotāja plāno darbu tā, lai izmantotu maksimāli labos laika apstākļus un stundas notiktu skolas āra teritorijā.
  • Ekoveselība – ekomedicīniskā palīdzība skolā izmantojot dabiskos medikamentus, lekcijas skolēniem par veselību veicinošām aktivitātēm, ekoproduktu izmantošana ēdināšanā un gaisa procedūras starpbrīžos un sporta stundās.