lai spēku smeltos, lai varēt spētu – visi kopā būt!”