1. klašu pretendentu kopsapulce

 

1. klašu pretendentu kopsapulce uz 2019./2020. mācību gadu notiks 22.05.2019. plkst.18.00