Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas atskaite

Rīgas Ziepniekkalna sākumskola

Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas

ATKSKAITE

Par Jauniešu iniciatīvas projekta

„Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” realizāciju.

Rīgas Ziepniekkalna sākumskola realizēja Jauniešu iniciatīvas projektu „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” piešķirtā finansējuma apmērā, veidojot vides objektu – alpinārijs.

Izvirzīto mērķi - atjaunot skolas alpināriju, kā vides objektu, ar iespēju aktualizēt valsts un pilsētas mēroga notikumus - projekta īstenošanas gaitā esam realizējuši. Ir izveidots daudzfunkcionāls vides objekts ar iespēju, izmantojot mainīgo daļu aktualizēt gada nozīmīgākos notikumus Valstī un Rīgā.

Nākamajā gadā vides objekts tiks veidot kā Latvijas simtgades atspoguļotājs.

Veidojot alpināriju tika veikti visi paredzētie darbi pilnā apjomā - akmeņu noņemšana, esošo stādījumu izņemšana un saglabāšana, augsnes sagatavošana, stādu iepirkšana, alpinārija  mainīgās un pastāvīgās daļas izveide, stādījumu uzraudzība un kopšana. Projekta tapšanā piedalījās skolas kolektīvs, iesaistījās skolēni, viņu vecāki un skolas darbinieki.

Daudzgadīgie augi nodrošinās objekta funkcionālo ilgtspēju.

2017. gada aprīlis

Projekta skice

Vizualizācija

 

IEGŪTAIS REZULTĀTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ilglaicīgums

Turpmākajos godos tik nodrošināta stādījumu uzraudzība, kopšana un papildināšana, aktualizēti gada nozīmīgākie notikumi Valstī, Rīgā un skolā. Savu krāšņāko veidolu alpinārijs sasniegs 2 gadu laikā. Vides projektu iespējams apskatīt ikvienam gan skolēniem un viņu vecākiem, gan ikvienam mikrorajona iedzīvotājam, bet visskaistākais skats paveras pretējās daudzstāvu mājas iedzīvotājiem. Turpmāk nodrošināsim vides objekta kvalitatīvu un profesionālu uzturēšanu.