Vēsture

Rīgas Ziepniekkalna sākumskola atrodas vienā no Rīgas jaunākajiem dzīvojamiem rajoniem.

Skolas ēku uzsāka celt 1989. gadā kā pirmsskolas izglītības iestādi bērniem ar īpašām vajadzībām. Celtniecību pārtrauca, un, kad 1994. gada ziemā celtniecības atsākās, arhitekts Vitālijs Fjodorovs pēc Rīgas Domes iniciatīvas ēku pārprojektēja par skolu 300 skolēniem.

Skolas mācību telpu celtniecību pabeidza 1995. gada 31. augustā. 15. septembrī skolu iesvētīja luterāņu mācītājs Bergmanis. Turpmāk šo datumu atzīmē kā skolas dzimšanas dienu.

1995./96.m.g. mācības uzsāka 304 skolēni, 27 pedagogi, 24 tehniskie darbinieki.

Pašlaik skolā mācās 347 skolēni vecumā no 5 līdz 13 gadiem, strādā 30 pedagogi un 19 tehniskie darbinieki.

Skolas celtniecību pilnībā pabeidza 1996. gadā, kad atklāja sporta kompleksu un labiekārtoja teritoriju.

Skolā realizē divas izglītības programmas - „Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programmu” un „Pirmsskolas izglītības programmu” kā arī vairākas interešu izglītības programmas. Jau no 2000. gada skolai ir pieredze 5-6 gadīgu bērnu sagatavošanā skolai. No 2002. gada skola iesaistījās Eko-skolu kustībā un pirmā Rīgas pilsētā ieguva Eko-skolas nosaukumu. Skola papildus realizē pašas izstrādātu Eko-izglītības programmu.

Skolai ir labas atsauksmes sabiedrībā un vairums rajona iedzīvotāju izvēlas skolu par savu bērnu mācību iestādi. Ar skolas darbu un īpašo, labvēlīgo, atmosfēru tajā ir apmierināti gan vecāki, gan bērni, gan vietējā sabiedrība. Skola nodrošina tādu svarīgu zināšanu un dzīves pieredzes apguvi jaunajiem Valsts pilsoņiem, kā vides izglītība, kas nākotnē būs svarīga dabas un vides saglabāšanā globālās sasilšanas laikmetā.

Video